Ajankohtaista

Puolueet yksimielisinä suomen kielen puolesta – miten käy käytännössä?
KAOS ja Eino Leinon Seura lähettivät eduskuntavaalipuolueille kysymyksen, jossa tuotiin esille huoli suomen kielen asemasta tieteen ja yhteiskunnallisen elämän kielenä. Kysymykseen vastasivat määräajassa Vihreät, Kokoomus, Kristillisdemokraatit, Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset, Sosiaalidemokraatit, Kansalaispuolue ja Kommunistinen työväenpuolue. Vihreät toivovat Yleisradion ja koko mediakentän vastuuta ja muuttaisivat korkeakoulujen rahoitusmallia suomenkielisiä julkaisuja ja suomeksi käytävää tieteellistä keskustelua suosiviksi. Kokoomus korostaa varhaiskasvatuksen ja maahanmuuttajien kielikoulutuksen merkitystä kielellisten valmiuksien luojana, Kristillisdemokraatit vaativat suomenkielisen oppimateriaalin ja kotimaisen kirjallisuuden tukemista, Vasemmistoliitto yhtyy vihreiden vaatimuksiin selkeästä viranomaiskielestä ja ehdottaa kielistrategian ja siihen kuuluvan toimenpideohjelman laajentamista. Perussuomalaiset muistuttivat omasta koulutuspoliittisesta ohjelmastaan, jossa painotetaan suomen kielen säilymistä tieteen ja tutkimuksen kielenä. Sosiaalidemokraatit pitävät Suomen kielen lautakunnan ehdottamaa kansallista kielipoliittista ohjelmaa tervetulleena uudistuksena. Keskusta puolustaa vahvasti kirjastopalveluiden saavutettavuutta ja niiden maksuttomuutta.
Yleisesti kyselyyn vastanneet puolueet tuntuvat jakavan ELSin ja KAOSin huolen suomen kielen asemasta.
Vastaukset kokonaisuudessaan voit lukea täältä.

KAOSin kesäpäivät 3.-4.8.
Ensimmäiset KAOSin kesäpäivät pidetään Helsingissä 3.-4.8. Kesäpäivät ovat viikonlopun mittainen koulutus- ja seminaaritapahtuma kirjallisuuden kääntäjille. Kahden päivän ohjelmaan kuuluu käännöstyöpajoja ja esitelmiä kirjallisuuden kääntämisen eri alueilta. Kesäpäivien ilmoittautuminen on päättynyt.

Olemme kirjallisuuden kääntäjien ammattiosasto Suomen Journalistiliitossa. Ajaamme kirjallisuuden ja kirjallisuuden kääntäjien asiaa.